आई म्हणजे ममता, प्रेम अन वात्सल्य…!

घे जन्म तू फिरोनी येईन मी ही पोटी , खोटी ठरो न देवा ही एक आस मोठी…प्रेमास्वरूप आई, वात्सल्यसिंधु आई

जगात एकच नातं चिरंतन मानल्या जातं…ते म्हणजे आई ! इतर सगळी नाती ही माणूस स्वतःभोवती व्यवहारातून निर्माण करीत जातो. अनेक देश, अनेक प्रांत, अनेक धर्म, अनेक जाती,अनेक भाषा असल्या तरी आईचा देश, प्रांत, धर्म, जात आणि भाषा एकच असते. ती म्हणजे….. ममता, प्रेम, वात्सल्य !

आई जवळ असेल तर तो जगातला सर्वात भाग्यवान समजल्या जातो. तो वर्षातून फक्त एकदाच नाही तर रोज ‘मदर्स डे’ साजरा करीत असतो. काही कारणास्तव आईपासून शरीराने दूर असेल तरी रोज तिच्या आठवणीने तो ‘मदर्स डे’ साजरा करीत असतो. पण आई शरीराने जिवंत नसेल, कायमचीच ‘फोटोफ्रेम’ मध्ये रहायला गेली असेल तर….? विरहाच्या व्याकुळतेने तो ‘मदर्स डे’ कसा साजरा करीत असेल बरं..! आई जवळ असेल तर एकप्रकारची आश्वासकता असते. ती दूर असली तरीपण तिचे चैतन्य, तिची सदभावना कायम आपल्या सोबत असते. अन तिचे देहरूपी अस्तित्वच लुप्त झालेले असेल तर……तिने केलेल्या संस्कारातून तिचे अस्तित्व आपल्या सोबत असते. ‘आई’ ही फक्त व्यक्ती नाही, ती नुसतंच पवित्र नातं नाही तर आई हे वात्सल्याचं अजब प्रेमळ रसायन असते. ती आपल्याला नुसता जन्मच देत नाही तर प्रेमाची ऊब देत संस्काराच्या सुरक्षित कवचामधून ती आपलं आयुष्य फुलविते.

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीने कोट्यवधी जीवांचे बळी घेतलेत. त्यात जसे अनेक मातांची बालके बळी पडली तसेच अनेक बालकांच्या मातांचाही बळी गेला आहे. रोज सर्वत्र मृत्यूचे तांडवनृत्य सुरू आहे. अश्या भयग्रस्त आणि अशाश्वत वातावरणात एकच विश्वासाचा आधार….तो म्हणजे….आई..! मग ती फोटोफ्रेम मध्ये कायमची रहायला गेलेली असेल तरी पण….हॅपी मदर्स डे..!

:- मुकुंद मधुकर हिंगणे.

4 Replies to “आई म्हणजे ममता, प्रेम अन वात्सल्य…!”

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.